Jesteśmy grupą psychologów, pedagogów i psychoterapeutów. Współpracuje z nami lekarz psychiatra. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii. W obszarze naszych specjalizacji znajduje się zarówno psychoterapia indywidualna (w tym także terapia uzależnień), jak również terapia par, terapia małżeńska, terapia rodzinna, diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne oraz interwencja kryzysowa.

Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast pomoc psychologa i psychoterapia jest adresowana do osób dorosłych i młodzieży, a także do par, małżeństw i rodzin. Współpracujący z nami psychiatra specjalizuje się w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

Terapia par, terapia małżeńska i rodzinna traktuje parę czy rodzinę jako system, koncentruje się tym samym na relacji partnerów (i relacjach innych członków rodziny uczestniczących w terapii), a nie na ich indywidualnym funkcjonowaniu. Pracę nad własnymi zagadnieniami oferuje psychoterapia indywidualna. Psychiatra zaś ocenia czy niezbędna jest farmakoterapia.

Jeżeli doświadczasz trudności w relacjach i sytuacjach społecznych, nie radzisz sobie z emocjami lub w sferze zawodowej, przeżywasz kryzys w związku lub problemy wychowawcze – to w naszym zespole odnajdziesz fachową pomoc terapeutyczną oraz wsparcie psychologiczne.

Zespół NANOVO